NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO w par. MB Częstochowskiej w Józefowie

Nowenna do Miłosierdzia Bożego_pobierz i wydrukuj

Intencje Nowenny do Bożego Miłosierdzia_pobierz i wydrukuj

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

w par. MB Częstochowskiej w Józefowie

Módlmy się Modlitwą ufności:

(Odpowiadamy: Jezu, ufam Tobie)

W najtrudniejszych chwilach życia …

W grożących niebezpieczeństwach …

W opuszczeniu przez ludzi – tym bardziej …

W przykrościach i upokorzeniach …

W cierpieniach fizycznych i moralnych …

W niezrozumiałych dla mnie zrządzeniach losu …

W bolesnym niepokoju o los moich najbliższych …

W niepewności o dalszą przyszłość …

W gotowości przyjęcia tego co ona nam przyniesie …

W udręczeniu i oschłości duszy …

W pokusach i zniechęceniach …

W moich troskach i smutkach …

W chorobach i niedostatkach …

W pociechach i przeciwnościach …

Kiedy przeraża mnie wielkość grzechów …

Gdy w stosunku do bliźnich oziębi się uczucie …

Gdy będzie się zbliżać godzina mojej śmierci …

Mimo niezliczonych moich grzechów …

Mimo całej mojej nędzy – tym mocniej …

Śpiewamy: Jezu ufam Tobie (trzy razy)

 

Dziękujmy Bogu za łaski Jego nieskończonego Miłosierdzia

(Odpowiadamy: Dziękujemy Ci Panie)

Za powołanie nas z nicości do bytu …

Za żłóbek Twój, Krzyż święty i Wielkanocny poranek …

Za zstąpienie Ducha Świętego z Jego siedmiorakimi darami…

Za chrześcijańskich rodziców …

Za przybranie nas za synów i córki, i dziedziców Twego Królestwa …

Za dopuszczenie nas do poznania świętej wiary …

Za obwieszczenie nam tajemnicy Trójcy Przenajświętszej …

Za pierwszą Komunię świętą i prawo codziennego do niej przystępowania …

Za rozgrzeszenie w Trybunale Pokuty ilekroć tego zapragniemy …

Za łaskę Sakramentu Bierzmowania jako znamię Twego rycerstwa …

Za moc i potęgę zlewaną na wybranych w Sakramencie Kapłaństwa …

Za nieustanną, niekrwawą ofiarę Mszy świętej …

Za Olej św. dla zbawienia chorych i uśmierzania ich bólów …

Za dostojność, cześć i godność Sakramentu Małżeństwa …

Za Kościół Powszechny, który nas wszystkich jednoczy, podnosi i uświęca …

Za Ojca świętego i jego nieomylność w rzeczach wiary i obyczajów …

Za Królową nieba i Matkę Miłosierdzia …

Za czystość Jej niepokalanego Serca …

Za Jej opiekę nad nami i wszechpośrednictwo w łaskach miłosierdzia …

Za Anioła Stróża i jego pomoc w walce z mocami ciemności…

Za Twoje konanie w Ogrójcu i wylany krwawy pot …

Za rany Twoich Rąk i Nóg jako zadośćuczynienie za nasze występne czyny …

Za ranę Twego Serca oraz Wodę i Krew z Niej wytrysłą …

Za nieustający w nim zdrój Twego nieskończonego miłosierdzia …

Za miłosierdzie okazywane najzatwardzialszym grzesznikom..

Za miłosierdzie okazywane sprawiedliwym i świątobliwym …

Za Twoją niewolę w Sakramencie Ołtarza i miłosierne przebywanie z nami …

Za objawienie nam Twego miłosierdzia i akt strzelisty: „Jezu ufam Tobie” …

Za cnoty wlane: wiary, nadziei i Twojej miłości …

Za kraj ojczysty i macierzystą mowę …

Za Twoją dobroć, szczodrość i opatrzność nad nami …

Za ukryte i niedostrzegane przez nas łaski Twego nieskończonego miłosierdzia

Za wysłuchanie wszystkich próśb czcicieli miłosierdzia Bożego …

Przeprośmy teraz Boga gorąco za nasze grzechy i zaniedbania

(Odpowiadamy: Przepraszamy Cię, Panie)

 

Za brak wiary, miłości i ufności w Twoje miłosierdzie …

Za chwiejnych chrześcijan, opierających się łasce i sprzeciwiających się woli Bożej …

Za oziębłość, niedbalstwo i lenistwo w służbie Bożej …

Za lekceważenie Mszy św. w dni świąteczne i niedziele …

Za łamanie postów i nie zachowywanie wstrzemięźliwości w pokarmach i napojach …

Za nieposłuszeństwo, zniewagę rodziców i przełożonych …

Za niedbalstwo w wychowywaniu dzieci …

Za rozwiązłość, bezwstyd i brak skromności w życiu i strojach …

Za występki rodziców i małżonków …

Za grzechy gniewu, nienawiści i zazdrości …

Za krzywdy wyrządzone bliźnim na majątku i sławie …

Za brak miłości i ducha ofiary …

Za pychę, łakomstwo i grzeszną pożądliwość …

Za brak szacunku dla duchowieństwa i miejsc świętych …

Za niedbałe odprawianie sakramentu Pokuty …

Za zbezczeszczenie Sakramentu Ołtarza …

Za lekkomyślność w sprawowaniu i przyjmowaniu sakramentów świętych …

Za brak ufności w miłosierdzie Boże …

Za grzechy zuchwałe w nadziei miłosierdzia Bożego …

Za dogadzanie namiętnościom i brak umartwień …

Za słabość i upadki sprawiedliwych i świątobliwych …

 

Śpiewamy: O, Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako Zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie! (trzy razy)

 

Prośmy teraz Boga o łaski Jego niezgłębionego Miłosierdzia.

(Odpowiadamy: Prosimy Cię, Panie)

 

O żywą wiarę, dziecięcą ufność i ofiarną miłość …

O dar modlitwy, skupienia oraz pełnienia woli Bożej …

O miłosierdzie, przebaczenie i ratunek w pokusach …

O powstanie z grzechów i unikanie złych okazji …

O gorliwość apostolską i ukochanie ofiary Mszy św. …

O ducha posłuszeństwa, czystości, ubóstwa, pokory i zaparcia się siebie …

O ducha pokuty, umartwienia i ustawiczną skruchę …

O ufność w miłosierdzie Boże dla dusz zrozpaczonych …

O zwycięstwo nad namiętnościami …

O ustawiczną pamięć na Twoją obecność …

O miłość i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi …

O miłosierdzie Twego Serca przy konaniu …

O królowanie miłosierdzia Twego w naszej Ojczyźnie …

O nawrócenie wszystkich grzeszników i odstępców …

O gorliwych i świątobliwych kapłanów …

O świętych w naszym narodzie …

O pociechę dla chorych i zrozpaczonych …

O ochłodę dla dusz w czyśćcu cierpiących …

O okazanie miłosierdzia i przyjęcie do Twego Królestwa zmarłych, których polecamy w naszych modlitwach …

O potrzebne łaski Twego niezgłębionego miłosierdzia dla wszystkich uczestników tego nabożeństwa i ich rodzin …

 

AKT OFIAROWANIA SIĘ BOSKIEMU MIŁOSIERDZIU

 

O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażebym w ten sposób mógł żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia tak pod względem duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym.

Strzeż mnie, o Jezu, jako Swojej własności i Twojej chwały. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu uświadamiając sobie moją słabość, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali niezgłębioną głębię Twego miłosierdzia, zaufali mu i wysławiali je na wieki.

Jezu ufam Tobie!   Jezu ufam Tobie! Jezu ufam Tobie!

Amen!!!