Krwiodawstwo w Józefowie

DAR ŻYCIA

„Oddawać własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To DAR ŻYCIA…
Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata.”

Św. Jan Paweł II, Światowy Dzień Krwiodawców 2004

Mimo znacznego zaawansowania dzisiejszej medycyny, nie wynaleziono substytutu krwi, a więc nie ma innego sposobu pomocy dla osób potrzebujących transfuzji niż pozyskanie krwi od innych osób. Dane statystyczne pokazują, że 1 na 10 pacjentów szpitala potrzebuje transfuzji, a krew potrzebna jest co 1 minutę. Corocznie zapotrzebowanie na krew rośnie ponad dwukrotnie szybciej niż liczba dawców. Największe zapotrzebowanie na ten bezcenny lek ma miejsce w okresie ferii i wakacji, a najbardziej poszukiwana jest krew Rh(-), jednak żadnej krwi nie jest nigdy za dużo.

Oddając jednostkę krwi (450ml) można uratować życie nawet 3 osób. Oprócz krwi pełnej z krwi otrzymywane są różne preparaty, a czasami lekarz może zaproponować donację tylko niektórych składników krwi (np. osocza albo płytek krwi). Można oddać krew dla konkretnej osoby, która akurat jej potrzebuje- bez względu na to, jaką ma się grupę krwi, przy oddaniu należy podać imię, nazwisko i szpital tej osoby.

Ponadto warto powtórzyć za bp Kiernikowskim, że „dla nas, wierzących, poza czysto ludzkim motywem istnieje jeszcze dodatkowy. Jest nim świadomość naszego odkupienia przez Krew Jezusa i fakt przynależności do Jego Ciała, jakim jest Kościół, w którym dokonuje się nasze zbawienie w przeżywaniu wspólnoty i jedności. Krew od zawsze była i jest symbolem życia, poświęcenia, bohaterstwa i oddania. Mimo ogromnego postępu medycyny krwi nie daje się zastąpić żadną inną substancją, tak, jak miłości niczym się nie zastąpi. Krew to życie! Oddając swoją krew ratujemy zagrożone życie drugiego człowieka. Oddanie krwi jest największym dowodem miłości, największej solidarności z bliźnim potrzebującym tego bezcennego daru.”

W rejestracji punktu krwiodawstwa dawca musi okazać dowód osobisty i wypełnić szczegółową ankietę dotyczącą stanu zdrowia. Znajdują się w niej pytania o przebyte choroby, przyjmowane leki i szczepionki, a także o sytuacje, w których mogło dojść do zakażeń wirusowych (wyjazdy do tropikalnych krajów, tatuaże, kontakty seksualne). Następnie pobierana jest mała próbka krwi do podstawowych badań. Kolejnym etapem jest rozmowa z lekarzem, który uzupełni wywiad i w oparciu o wyniki badań pobranej próbki podejmie decyzję o tym, czy donacja jest możliwa. Jeśli tak, miłe pielęgniarki przystępują do pobrania 450ml krwi, co nie powinno trwać dłużej niż 15 minut. Po oddaniu jednostki krwi należy odpocząć jeszcze dłuższą chwilę i odebrać 8 czekolad, które stanowią osłodę podjętego trudu i energetyczne wzmocnienie organizmu. Wszystkie informacje, w tym pochodzenie krwi objęte są całkowitą poufnością.

Oddanie krwi warto zaplanować wcześniej. W naszej parafii jest to o tyle łatwe, że zawsze tydzień wcześniej informacja o akcji krwiodawstwa jest podawana w ogłoszeniach i umieszczana w biuletynie parafialnym. Dwa dni przed donacją nie należy pić alkoholu. Na dzień przed dobrze jest unikać nadmiernego wysiłku fizycznego, palenia papierosów i porządnie się wyspać. Po oddaniu krwi również należy o siebie zadbać- nie przemęczać się, unikać szybkiego wstawania z pozycji leżącej, wprowadzić do diety więcej węglowodanów niż zwykle. Mężczyźni mogą po raz kolejny oddać krew już 2 miesiące później, a kobiety – 3 miesiące później.

Co można zyskać?
Pierwszą i najważniejszą satysfakcją każdego dawcy krwi jest pomoc w ratowaniu zdrowia i życia osób chorych i poszkodowanych w wypadkach. Jednak istnieją także wymierne korzyści wynikające z tego daru z siebie.
Każda osoba po oddaniu krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny (8 czekolad), może wystąpić o zwrot kosztów dojazdu, a decydując się na oddanie krwi w dniu pracy, uzyskuje pełnopłatny dzień wolny (należy jednak uprzedzić o tym pracodawcę, a z punktu krwiodawstwa pobrać odpowiednie zaświadczenie). Donacja jest również traktowana jako darowizna i obliczony zgodnie z przepisami ekwiwalent krwi oddanej w danym roku podatkowym może być odliczony od dochodu (do wysokości 6% dochodu). Ponadto na każdej próbce wykonywanych jest wiele badań, w tym wirusologiczne. W przypadku wyników pozytywnych, dawca jest osobiście informowany i kierowany do odpowiedniego leczenia.

Już po pierwszej donacji otrzymuje się legitymację Honorowego Dawcy Krwi.
Osoba, która odda w dowolnym czasie min. 5l krwi (kobieta) lub min. 6l krwi (mężczyzna) może uzyskać tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, a wraz z nim odznakę i ustawowe prawo do dostępu do usług medycznych bez kolejki oraz bezpłatnego dostępu do niektórych leków. Po oddaniu 18l krwi (mężczyzna) lub 15l krwi (kobieta) dawca nabywa uprawnienia do bezpłatnego korzystania z usług ZTM w Warszawie, a oddając ponad 20l krwi można otrzymać medal od Ministra Zdrowia.

W naszej parafii
Dni Krwiodawstwa w naszej parafii odbywają się od 1999 roku. Ich inicjatorem jest Janusz Krupa (obecnie Zasłużony Honorowy Dawca- oddał ponad 24 litrów krwi), który zachwycił się ideą honorowego krwiodawstwa i w przededniu Roku Jubileuszowego 2000 we współpracy ze śp. księdzem proboszczem Antolakiem i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zorganizował możliwość regularnego oddawania krwi w budynku Caritas. Pierwszy Dzień Krwiodawstwa odbył się przy kościele w sobotę 21 listopada 1999r- krew oddało wtedy 36 osób, w tym bardzo dużo młodzieży. Rekordowa pod względem liczby dawców była akcja krwiodawstwa w Wielkim Poście 2000r- aż 73 osoby oddały wtedy krew. Jak dotąd odbyło się w naszej parafii 58 dni krwiodawstwa, podczas których pobrano już ponad 500 litrów krwi.
Od 2010 roku akcje krwiodawstwa odbywają się w niedziele, w godzinach 9:00-13:00. Raz w roku w intencji krwiodawców i ich rodzin odprawiana jest Msza święta (najczęściej z okazji jesiennego dnia krwiodawstwa). W tym roku odbędzie się ona 16 listopada o godz. 13:00.

Wiele osób oddaje krew regularnie i zostało już Zasłużonymi Dawcami. Niestety obecnie liczba osób oddających krew w czasie dni krwiodawstwa to jedynie ok. 20, a czasami ilość pobranej krwi spada do granicy opłacalności przyjazdu ekipy RCKiK . Ze statystyk wynika, że nasza parafia jest parafią dużą, młodą i zaangażowaną – niestety statystyki te nie przekładają się na liczbę krwiodawców.

Następny Dzień Krwiodawstwa w naszej parafii odbędzie się 9 listopada – pobijmy rekord z 2000 roku, uratujmy jak najwięcej potrzebujących osób i zbudujmy jak najliczniejszą społeczność Honorowych Dawców w naszej parafii!
Poniżej szczegółowe informacje na temat przeciwwskazań do oddania krwi- warto mieć świadomość, jakie czynniki dyskwalifikują dawcę na stałe, a które stanowią tylko przeciwwskazanie czasowe. Warto też pamiętać, że ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu dawcy podejmuje obecny w punkcie pobrań lekarz.

Więcej informacji można uzyskać m.in., pod adresem http://krwiodawcy.org oraz poprzez facebook Krwiodawstwo w Józefowie.

Dyskwalifikacją stałą do oddania krwi są:
1) wiek powyżej 60 lat
2) wszelkie poważne choroby (HIV, żółtaczka, cukrzyca, nowotwory złośliwe, stan po zawale i udarze, wady serca, poważne schorzenia układów krwionośnego, pokarmowego, oddechowego, moczowego, nerwowego, krwi i skóry)
3) zaburzenia psychiczne,
4) alkoholizm, leko- i narkomania
5) rozwiązły tryb życia.
Czynniki, które czasowo dyskwalifikują dawcę to:
1) wiek poniżej 18 lat
2) waga poniżej 50kg
3) u kobiet: czas miesiączkowania (do 3 dni po zakończeniu), okres ciąży i karmienia piersią, 9 miesięcy po porodzie i 6 tygodni po poronieniu
4) zabiegi naruszające ciągłość skóry lub błon śluzowych oraz związane z leczeniem krwią (przez okres 6 miesięcy od zdarzenia):
– zabieg operacyjny
– wykonanie endoskopowych badań i zabiegów jak np. gastroskopia, laparoskopia
– wykonanie tatuażu, przekłucia uszu lub innej części ciała, akupunktura
– leczenie krwią lub jej składnikami, przeszczep
5) drobne zabiegi chirurgiczne np.: stomatologiczne (przez 7 dni od zdarzenia)
6) przebycie chorób:
– ostrych (do czasu wyleczenia)
– zakaźnych, w tym grypy (2 tygodnie od wyleczenia)
– toksoplazmozy lub mononukleozy (6 miesięcy od wyleczenia)
– uczuleniowych w okresie stanów ostrych i odczulania
– rzeżączki (1 rok od wyleczenia)
– gruźlicy lub gorączki reumatycznej (2 lata od wyleczenia)
7) kontakt z chorymi zakaźnie (4 tygodnie, w przypadku wirusowego zapalenia wątroby 6 miesięcy, przy wściekliźnie i kleszczowym zapaleniu mózgu 12 miesięcy)
8) szczepienia (od 2 dni do 4 tygodni w zależności od szczepionki)
9) powrót z krajów, w których występują choroby tropikalne lub wysoka zachorowalność na AIDS oraz z miejsca odbywania kary pozbawienia wolności (6 miesięcy od zdarzenia)
10) wyniki morfologii i ciśnienia tętniczego poza dopuszczalnymi granicami
11) przyjmowanie leków – wszelkie przyjmowane w ostatnim czasie leki muszą zostać zgłoszone lekarzowi i to on podejmuje decyzję o ewentualnym zakwalifikowaniu dawcy.