INTENCJE MSZALNE 26 – marca – 2 kwietnia 2023 r.

Niedziela  26.03.2023.  5 Niedziela W.  Postu

7:00     W int. Aleksandry o nawrócenie i odwagę do powrotu do Boga i rodziny oraz wszelkie potrzebne łaski  (26)

8:30     + Zbigniewa, Jarosława i Konstantego Górskich

10:00          Msza Św. Zbiorowa

W int. Marii w 18 r. ur., dziękując za wszystko Bogu, z prośbą o wszelkie potrzebne łaski, dary Ducha św.  i opiekę Matki Bożej dla niej i jej rodziny

W int. Towarzystwa 7 -go Pułku Ułanów Lubelskich, o Boża opiekę i prowadzenie Matki Bożej

+ Krystynę Majorkowską – Knap (30 dnia po pogrz.)

+ Joannę Radziwiłko (m-c po śm.) oraz Józefa Radziwiłko

+ Marię Kokowicz (10 r. śm.)

+ Władysławę i Mariana Olszewskich

+ Jana Zuchniaka – int. chrześnicy Pauliny

+ Eugeniusza Dziadosza int. siostry Agaty z mężem

+ Eugeniusza Konopnickiego (5 r. śm.)

+ Halicję Jastrzębską (5 r. śm.), Krystynę i Jana Kobusów (3 r. śm.)

+ Rafała Szczudlińskiego w 8 r. śm., Mirosława Szczudlińskiego i jego rodziców, Jadwigę i Tadeusza Dudków;

+ Antoniego Makulca w 21 r. śm. Oraz cr. Makulców i Oszkielów

11:30   + Leokadię (17 r. śm.) i  Romana Kwiatkowskich oraz ich rodziców

13:00   Za parafian

18:00   Dziękczynna za dar życia Jacka z okazji r. ur. z prośbą o Boże błog. opiekę Matki Bożej i św. Patrona dla niego i całej jego rodziny

20:00   Dziękczynna z okazji 71 r. ur. Zofii Brzezińskiej z prośbą o Boże błog. łaski na długie lata życia według woli Boga

Poniedziałek  27.03.  

6:30     W int. Aleksandry o nawrócenie i odwagę do powrotu do Boga i rodziny oraz wszelkie potrzebne łaski  (27)

6:30     + Janinę (1 r. śm.) i Henryka Szerszeń – int. córek

8:30     + Genowefę Bergiel (23 r. śm.)

18:00   + Michała Tylickiego

Wtorek  28.03.  

6:30     W int. Aleksandry o nawrócenie i odwagę do powrotu do Boga i rodziny oraz wszelkie potrzebne łaski  (28)

6:30     + Henryka, Zdzisława (r. śm.) oraz Henrykę (k) i Sylwestra

8:30     + Annę i Stanisława (m) i ich rodziców,  Zygmunta i Czesława oraz zm. z cr.  Karendysów i Żubrów

18:00   W int. Teodozji Michalczyk w 80 r. ur. dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla niej i jej rodziny

Środa  29.03.    

6:30     W int. Aleksandry o nawrócenie i odwagę do powrotu do Boga i rodziny oraz wszelkie potrzebne łaski  (29)

6:30     W int. Urszuli w r. chrztu św. z podziękowaniem za dar wiary z prośbą o Boże błog. opiekę Matki Bożej i św. Józefa

8:30     + Irenę Kosecką (15 r. śm.)

18:00          Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy

O skuteczne leczenie, powrót do pełnego zdrowia i wszelkie potrzebne łaski dla Małgorzaty

W int. Adama Wołoszyna o wzrost w łasce Bożej i otwarcie się na działanie Ducha Świętego

+ Henryka (3 r. śm.) i Zdzisława (1 r. śm.) Kępka

+ Eugeniusza Dziadosza int. kuzyna Jerzego z Knurowa z rodziną

+ Iwo Toczewskiego

+ Antoniego Firląga

+ Wiesława Polkowskiego

+ Jerzego Kopaczewskiego

19:00   W int. Marysi  z okazji 18 r. ur., dziękując za wszystko Bogu, z prośbą o wszelkie potrzebne łaski, dary Ducha św.  i opiekę Matki Bożej dla niej i jej rodziny

Czwartek  30.03.

6:30     W int. Aleksandry o nawrócenie i odwagę do powrotu do Boga i rodziny oraz wszelkie potrzebne łaski  (30)

6:30     Błagalna w int. Katarzyny o łaskę zdrowia  duszy i ciała

8:30     + Danutę Witak (2 r. śm.)

18:00   + Marię Żywek

Piątek  31.03.   

6:30     + Roberta Milasa (1 greg. )

6:30     + Józefa Kołtuna (6 r. śm.)

8:30     + Macieja Pauka (r. śm.) i jego rodziców

18:00   + Filipa – Adama Gontarskiego (2 r. śm.)

Sobota 1.04.    I sobota miesiąca

6:30     + Roberta Milasa (2 greg. )

6:30     Dz. – błag. z okazji 11 r. ur. Martynki, dziękczynienie za dotych­cza­sową Bożą opiekę z prośbą o zdrowie i łaski zgodne wolą Bożą dla Martynki

8:30     + Feliksę (k) Gruba (r. ur.)

18:00          Msza Św. Zbiorowa

W int. wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi z prośbą by Naj­świętsza Maryja była bardziej znana i kochana, a Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat

+ Jerzego (65 r. śm.) i Marię Kieferów oraz ich syna Wojciecha

+ Eugeniusza Dziadosza int. siostrzeńca Mariusza

+ Krystynę Więckowską

+ Antoninę Lasocką

+ Teresę Czajkowską

+ Jerzego Piłata

Niedziela  2.04.2023.  Niedziela Męki Pańskiej – Palmowa

7:00     + Roberta Milasa (3 greg. )

8:30     W 22 rocznicę założenia KŻR św. Faustyny w int. członkiń i ich rodzin z prośbą o potrzebna łaski i opiekę Matki Bożej i św. Patronki dla nich oraz o życie wieczne dla zmarłych członkiń

10:00          Msza Św. Zbiorowa

+ Eugeniusza Dziadosza (m-c po pogrz.)

+ Jana Zuchniaka (m-c po pogrz.)

+ Zuzannę Twardowską

+ Zofię i Henryka Suszków oraz zm. z cr. Suszków

+ Eugenię i Władysława Majewskich

+ Huberta Kołacza (11 r. śm.) Władysławę i Jana oraz Zdzisława Błachowiczów i Stanisławę Jeziorską

+ Joannę Gromek – Radziwiłko – int. uczennicy Moniki

+ Polikarpa (6 m-c po śm.) i Izabellę ( 15 m-c po śm.) Paduchów

+ Zofię Ruta (1 r. śm.)

11:30   + Mariannę Lesisz (15 r. śm.)

13:00   Za parafian

18:00   + Mariannę Sadło (6 r. śm.) jej rodziców Katarzynę i Wincentego Warownych oraz rodzeństwo

20:00   Za Jacka o żywą wiarę i pragnienie świętości