INTENCJE MSZALNE 10 – 17 września 2023 r.

Niedziela  10.09.2023.  23 Niedziela Zwykła

7:00 + Halinę i Wacława Jakubowskich (10 greg.)                                              

7:00 + Barbarę Pałka (10 greg.)

8:30 + Aleksandrę Buż – Borowiec (17 r. śm.) oraz Teofilę (30 r. śm.) i Stanisława Borowca (28 r. śm.)

10:00   Msza Św. Zbiorowa

Błag. o powrót do zdrowia Adasia i wszelki potrzebne Boże łaski i opiekę M. B.  dla niego i jego najbliższej rodziny

+ Stanisława Jodłowskiego (m-c po pogrz.)

+ Mirosławę Czochralską (m-c po pogrz.)

+ Ryszarda Kowalczyka (m-c po pogrz.)

+ Ernesta Samsela (m-c po pogrz.)

+ Janusza Hermana (m-c po pogrz.)

+ Krzysztofa Gołąb (m-c po pogrz.)

+ Halinę Skwierczyńską (m-c po pogrz.)

+ Ryszarda Kapes (m-c po śm.)

+ Pawła Stefaniuka (22 r. śm.), Helenę (13 r. śm.), Bolesława i Mirosława Lechów, Andrzeja (11 r. śm.), Henryka i Leokadię Zalewskich oraz zm. z cr. Stefaniuków, Kabatów, Nowosielskich, Jańczuków, Chmielewskich, Firlągów, Kowaluków i Książków

+ Alinę Kondej (2 r. śm.)

+ Grzegorza Pielaka – int. Zarządu firmy Gold Drop z Limanowej

+ Eugeniusza Kalbarczyka (9 r. śm.)

+ Adama Grzegrzółkę (4 r. śm.) jego rodziców i rodzeństwo oraz Sabinę i Stanisława Błaszczyków

+ Kazimierę (k) Kulenty w 3 r. śm.

11:30       + Stefana i Mariannę Raków oraz Helenę Rak

13:00       Za parafian  

18:00       + Jana, Władysława i Stanisławę Piętka,  Tadeusza i Stanisławę Trojanek oraz Witolda Pobochę

20:00       + Zbigniewa Lewandowicza (32 r. śm.)

Poniedziałek  11.09.  

6:30 + Halinę i Wacława Jakubowskich (11 greg.)

6:30 + Barbarę Pałka (11 greg.)

8:30 + Mariusza Wydrzyńskiego (13 r. śm.)

18:00       + Krystynę Suchańską (29 r. śm.)

Wtorek  12.09.  

6:30 + Halinę i Wacława Jakubowskich (12 greg.)

6:30 + Barbarę Pałka (12 greg.)

8:30 + Mariannę, Szymona, Józefa, Henryka i Tadeusza oraz zm. z cr. Rosów

18:00       + Janinę, Jana, Mariannę, Jadwigę i Eugeniusza Kondejów i Barbarę Ziółkowską

Środa  13.09.  

6:30 + Halinę i Wacława Jakubowskich (13 greg.)

6:30 + Barbarę Pałka (13 greg.)

8:30 Stanisław Papisa (8 r. śm.)

18:00   Msza Św. Zbiorowa

Dz. – błag. w int. Karoliny i Patryka w 4 r. ślubu o Boże błog. , dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla nich i ich syna Stanisława

Dziękczynna z okazji 88 r. ur. Krystyny z prośbą o zdrowie, wszelkie Boże łaski i opiekę Matki Bożej

O skuteczne leczenie, powrót do pełnego zdrowia i wszelkie potrzebne łaski dla Małgorzaty

+ Teresę Woźniak (2 r. śm.)

+ Janusza Angera

+ Władysławę Ciechowską

+ Dariusza Nojszewskiego

+ Andrzeja Barankiewicza

Czwartek  14.09.    

6:30 + Halinę i Wacława Jakubowskich (14 greg.)

6:30 + Barbarę Pałka (14 greg.)

8:30 + Helenę, Franciszka, Mariana, Mariannę i Leokadię Rosłonków oraz Jacka Mołotkiewicza

18:00       Dz. – błag. w int. Haliny Swebodzińskiej z okazji r. ur. z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla niej oraz o wieczne zbawienie dla zm. + Medarda Swebodzińskiego

Piątek  15.09.  

6:30 + Halinę i Wacława Jakubowskich (15 greg.)

6:30 + Barbarę Pałka (15 greg.)

8:30 + Teresę Danutę Podsiadlik

18:00       W int. Małgorzaty i Igora z okazji 14 r. ślubu z prośbą o Boże błog. dla małżonków i ich dzieci

Sobota 16.09.  

6:30 + Halinę i Wacława Jakubowskich (16 greg.)

6:30 + Barbarę Pałka (16 greg.)

8:30 + Zbigniewa Paczuskiego (7 r. śm.)

18:00       + Irenę Kisiel (3 r. śm.)

Niedziela  17.09.2023.  24 Niedziela Zwykła

7:00 + Halinę i Wacława Jakubowskich (17 greg.)                                              

7:00 + Barbarę Pałka (17 greg.)

8:30 + Marka, Annę i Remigiusza Majków

10:00   Msza Św. Zbiorowa

W int. Sylwii i Bartłomieja Papis z okazji 17 r. ślubu z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla małżonków i ich dzieci

Dz. – błag. w int. Filipka (w 8 r. ur.) z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla niego, jego rodziców i cr.

+ Grzegorza Pielaka (m-c po pogrz.)

+ Jana Stolarczyka  (m-c po pogrz.)

+ Stanisława Kruszewskiego (3 r. śm.) – od Stowarzyszenia Nasz Wspólny Dom

+ Annę i Józefa Dubickich

+ Marię Chełstowską (34 r. śm.)

+ Stanisława Kruszewskiego (3 r. śm.)

+ Marię Krasnodębską (10 r. śm.)

+ Krystynę Koprowską (1 r. śm.), Emilię i Tadeusza Błachnio oraz Jana Kaszubskiego

+ Tadeusza Stemlera (6 r. śm.) oraz zm. z cr. Stemlerów i Zawadzkich

+ Elżbietę Dudkiewicz

+ Joannę (1 r. śm.) i Ryszarda Grabowskich

11:30 + Eugeniusza Żabickiego i jego rodziców oraz Irenę i Stanisława Żabickich

13:00 Za parafian 

18:00 + Helenę, Henryka i Krzysztofa oraz Gustawa Pogorzelskich

20:00 + Krystynę (3 r. śm.) i Mieczysława Kowalczyków, Romana, Stanisławę i Bolesława Rudnickich oraz Mariannę i Stanisława Sutkowskich