INTENCJE MSZALNE 17–24 września 2023 r.

Niedziela  17.09.2023.  24 Niedziela Zwykła

7:00  + Halinę i Wacława Jakubowskich (17 greg.)                                            

7:00  + Barbarę Pałka (17 greg.)

8:30  + Marka, Annę i Remigiusza Majków

10:00  Msza Św. Zbiorowa

W int. Sylwii i Bartłomieja Papis z okazji 17 r. ślubu z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla małżonków i ich dzieci

Dz. błag. w 8 r. ur Filipka z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla niego jego rodziców i cr.

O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla  rodziny Tomczyków

W int. Urszuli w 1 r. ur. – dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej

W int. Jadwigi o skuteczne leczenie, powrót do zdrowia i potrzebne łaski

+ Grzegorza Pielaka (m-c po śm.)

+ Jana Stolarczyka  (m-c po pogrz.)

W int. poległych Powstańców Styczniowych, których mogiła znajduje się w naszej okolicy – int. Szkoły Podst. nr 3

+ Annę i Józefa Dubickich

+ Marię Chełstowską (34 r. śm.)

+ Stanisława Kruszewskiego (3 r. śm.)

+ Marię Krasnodębską (10 r. śm.)

+ Krystynę Koprowską (1 r. śm.), Emilię i Tadeusza Błachnio oraz Jana Kaszubskiego

+ Tadeusza Stemlera (6 r. śm.) oraz zm. z cr. Stemlerów i Zawackich

+ Elżbietę Dudkiewicz

+ Stanisława Kruszewskiego (3 r. śm.) – int. Stowarzyszenia „Nasz Wspólny Dom”

+ Joannę (1 r. śm.) i Ryszarda Grabowskich oraz Mirosława (zm. 11 września) i Krystynę Głębickich

+ Romualda Wierzbickiego (1 r. śm.)

+ Krzysztofa Markietę (2 r. śm.)

11:30  + Eugeniusza Żabickiego i jego rodziców oraz Irenę i Stanisława Żabickich

13:00  Za parafian 

18:00  + Helenę, Henryka i Krzysztofa oraz Gustawa Pogorzelskich

20:00  + Krystynę (3 r. śm.) i Mieczysława Kowalczyków, Romana, Stanisławę i Bolesława Rudnickich oraz Mariannę i Stanisława Sutkowskich

Poniedziałek  18.09.  

6:30  + Halinę i Wacława Jakubowskich (18 greg.)

6:30  + Barbarę Pałka (18 greg.)

6:30  + Grzegorza Zduńczyka oraz zm. z cr. Zduńczyków i Chodkiewiczów

8:30  + Marka (19 r. śm.) i Mariana Strzemińskich, Mariannę i Tadeusza Gniadek oraz Stanisława Szeląga

18:00  + Aleksandra Makiedońskiego oraz zm. z cr. Makiedońskich

Wtorek  19.09.  

6:30  + Halinę i Wacława Jakubowskich (19 greg.)

6:30  + Barbarę Pałka (19 greg.)

6:30  + Marcina (98 r. śm.) i Helenę Mokrzyńskich

8:30  + Tomasza (4 r. śm.) i Jacka (3 r. śm.) Mąkosa

18:00  W int. Urszuli i Dariusza z okazji 25 r ślubu z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i ich syna Kacpra

Środa  20.09.  

6:30  + Halinę i Wacława Jakubowskich (20 greg.)

6:30  + Barbarę Pałka (20 greg.)

8:30  Dz. – błag. w int. Tomasza z okazji r. ur. z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej

18:00  Msza Św. Zbiorowa

Dz. – błag. w int. Krystyny Leszko z okazji 90 r. ur. z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej

O skuteczne leczenie, powrót do pełnego zdrowia i wszelkie potrzebne łaski dla Małgorzaty

+ Jana Sobocińskiego – int. rodziny Rudnickich

+ Władysława i Mariannę Kosiorków

+ Janusza Angera

+ Władysławę Ciechowską

+ Dariusza Nojszewskiego

+ Andrzeja Barankiewicza

Czwartek  21.09.    

6:30  + Halinę i Wacława Jakubowskich (21 greg.)

6:30  + Barbarę Pałka (21 greg.)

8:30  + Jana, Iwonę i Wiktorię Dygnos

18:00  + Zofię (9 r. śm.) i Wacława (8 r. śm.) Stanisławiaków oraz zm. z cr. Stanisławiaków

Piątek  22.09.  

6:30  O Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Antoniego w rocznicę chrztu

6:30  + Halinę i Wacława Jakubowskich (22 greg.)

6:30  + Barbarę Pałka (22 greg.)

8:30  + Jerzego i Zdzisława Woźniaków i ich rodziców

18:00  + Zdzisława i Janinę Bączkowskich

Sobota 23.09.  

6:30  + Halinę i Wacława Jakubowskich (23 greg.)

6:30  + Barbarę Pałka (23 greg.)

6:30  + Jana Kublika (20 r. śm.)

8:30  + Rozalię i Jakuba oraz zm. z cr. Chmielaków

18:00  + Jana (28 r. śm.), Mariannę, Tadeusza i Zbigniewa Pyda

Niedziela  24.09.2023.  25 Niedziela Zwykła

7:00  + Halinę i Wacława Jakubowskich (24 greg.)                                            

7:00  + Barbarę Pałka (24 greg.)

8:30  + Waleriana i Sławomira oraz zm. z cr. Baranów

10:00  Msza Św. Zbiorowa

Dz. – błag. w int. Aleksandry Rendaszka z okazji 18 r. ur. z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej

Dz. – błag. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla cr. Krzyżanowskich

W int. Jakuba w 1 r. ur. o Boże błog. i opiekę M. Bożej dla niego i rodziców oraz w int. Jadwigi o powrót do zdrowia, skuteczne leczenie i wszelkie Boże łaski

+ Danutę Ostrowską (m-c po pogrz.)

+ Kazimierza Gruba (m-c po pogrz.)

+ Annę Szatanek (m-c po pogrz.)

+ Leonorę Kulszis (m-c po pogrz.)

+ Jana Sobocińskiego (m-c po pogrz.)

+ Teresę Olejniczak (m-c po pogrz.)

+ Beatryczę Szymańską (m-c po pogrz.)

+ Magdalenę Dobrowolską – int. rodziców z klasy Oliwiera

+ Jana (2 r. śm.) jego żonę Elżbietę i syna Artura Truszkowskich

+ Aleksandrę i Józefa Żelazek oraz zmarłych ich synów

+ Alicję Malitkę (27 r. śm.)

+ Stanisława Kruszewskiego (3 r. śm.) – int. Rady Zarządu Powiatu Otwockiego

+ Mariana Zajdlera (36 r. śm.) i jego rodziców Mariannę i Józefa

11:30  + Mariana Lesisz (29 r. śm.)

13:00  Za parafian 

18:00  Dz. – błag. w int. Pawła z okazji 40 r. ur. z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej

20:00  + Stefana (11 r. śm.) i Genowefę Jasińskich