F U N D A C J A O R G A N Ó W

F u n d a c j a     o r g a n ó w

na 100 lat parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie

Sposób realizacji – wpłaty na konto parafii z dopiskiem: „Darowizna na cele kultu religijnego – Fundacja organów”. W ten sposób wpłacający automatycznie ma już potwierdzenie z banku swojej wpłaty na ten cel.

  1. Ponadto każda wpłata powyżej 100 zł zostanie potwierdzona wypisanym podziękowaniem. Jeśli adres ofiarodawcy jest inny niż na wpłacie bankowej, proszę o przesłanie adresu mailem do: proboszcz@parafiajozefow.pl .
  2. Koszt organów – 150 000 zł.

 

Konto bankowe parafii:

Parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej,

05-420 Józefów, ul. Ks. Piotra Skargi 24

Numer rachunku PKO BP:

87 1020 1127 0000 1402 0212 0020