COVID-19 Ograniczenia ilości wiernych w kościele – u nas 72 wiernych w kościele

Zgodnie z obowiązującymi obecnie ograniczeniami w Polsce, związanymi z COVID-19, liczba osób uczestniczących we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym zależy od powierzchni świątyni. W kościele na jedną osobę musi przypadać co najmniej 10 m2 powierzchni. Nasz górny kościół ma powierzchnię 722,5 m2 to znaczy, że może w nim przebywać jednocześnie nie więcej niż 72 -miu wiernych, zaś dolny kościół ma powierzchnię 444,3 m2 to znaczy, że może w nim przebywać jednocześnie nie więcej niż 44 –rech wiernych. Pamiętajmy też o obowiązku zasłaniania ust i nosa, a także o zachowywaniu odstępu między wiernymi wynoszącego minimum 1,5 m. Msze św. są odprawiane wg. godzin i intencji zapisanych w Książce intencji mszalnych. Spowiedź podczas każdej Mszy św.