Bierzmowanie i poświęcenie Domu św. Józefa – 19 marca 2017

Bierzmowanie i poświęcenie Domu św. Józefa.