AKCJA KRWIODAWSTWA

W NIEDZIELĘ  20.11.2016 r. KREW ODDAŁO 75 KRWIODAWCÓW.

BÓG ZAPŁAĆ ZA TEN CENNY DAR SERCA !!!

W NIEDZIELĘ  20.11.2016 r. akcja krwiodawstwa. W celu zapewnienia płynnej obsługi krwiodawców Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Warszawy przysłało do Józefowa 2 krwiobusy. Jest to docenienie naszych dotychczasowych akcji, w których krew oddawało średnio około 60 osób.  Jeżeli jesteśmy zdrowi to oddajmy krew. Zachęćmy naszych bliskich i znajomych. Dla krwiodawców przewidziane są liczne atrakcje – kawiarenka krwiodawcy, grochówka, hot dogi itd. Dajmy dobry przykład chrześcijańskiego miłosierdzia dla potrzebujących krwi do ratowania życia i zdrowia.