Podsumowanie akcji „RODZINA – RODZINIE”

Nasza parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie  w roku 2018 objęła opieką na okres sześciu miesięcy 9 rodzin z Aleppo w Syrii. Są to bardzo biedne rodziny bez źródeł dochodu ponieważ w Syrii nie ma pracy. Od 2 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

Zostały nam przydzielone przez Caritas Polska następujące rodziny:

 1. ID 5095 Hassan Emile Bahna
 2. ID 5096 Hanna Gerges Okzan
 3. ID 5097 Hanna Khalil Askif   
 4. ID 5098 Daoud Youssef Mstrih
 5. ID 5109 Shady Georges Okzan          
 6. ID 5110 Shady Georges Farrouh        
 7. ID 5111 Zafer Raif Sayegh     
 8. ID 5112 Amer Abdul Karim Farhat    
 9. ID 5113 Abdullah Youssef Okzan      

Przez 6 miesięcy wpłacaliśmy więc po 4590 zł (po 510 zł na rodzinę). Nie wiedzieliśmy ile zbierzemy podczas kolejnych zbiórek i dlatego nie powiększaliśmy liczby rodzin objętych akcją. Okazało się, że nie sprawdziły się ostrzeżenia organizujących akcję w ramach Caritas Polska, że w kolejnych miesiącach jest coraz mniejsze zainteresowanie darczyńców. U nas było wręcz przeciwne. Oto podsumowanie Akcji:

Zbiórki na Syrię      Rodzina-Rodzinie

 1. 14 stycznia 2018 r. – 6 953 zł
 2. 11 lutego 2018 r.  – 7 512 zł
 3. 4 marca 2018 r.    – 8 128 zł
 4. 15 kwietnia 2018 r. – 8 523 zł
 5. 6 maja 2018 r.      – 8 614 zł
 6. 10 czerwca 2018 r. – 6 071 zł

 Razem            daje to sumę 45 801 zł. Wyrażam podziw i wdzięczność wszystkim, którzy włączyli się w tę tak bardzo szlachetną akcję. Utrzymywanie dziewięciu rodzin przez 6 miesięcy, to przekazana na specjalny rachunek Caritas suma 27 540 zł. Zostało więc 18 261 zł. Aby zrealizować intencję darczyńców, pozostałą sumę przekazaliśmy również na akcję Rodzina-Rodzinie i w ten sposób już bez organizowania zbiórek przez 6 miesięcy utrzymujemy 6 rodzin z Aleppo w Syrii. Są to następujące rodziny:

 1. ID 5081 Bassil Youssef Sioufi mieszka w Aleppo z żoną i 3 dzieci.
 2. ID 5082 Bashar Emile Bahna mieszka w Aleppo z żoną i 3 dzieci.
 3. ID 5083 Bashir Elias Luka mieszka w Aleppo z żoną i 3 dzieci.
 4. ID 5084 Pierre George Momjian mieszka w Aleppo z żoną i 3 dzieci.
 5. ID 5085 Jalal Mikhail Estephan mieszka w Aleppo z żoną i 3 dzieci.
 6. ID 5086 Jamil Salim Mstrih mieszka w Aleppo z żoną i 3 dzieci.

Wszyscy należą do Kościoła Rzymskokatolickiego. Są to bardzo biedne rodziny bez źródeł dochodu ponieważ w Syrii nie ma pracy. W imieniu naszych braci w wierze, żyjących w mieście Aleppo w Syrii  w niezwykle trudnych warunkach składam podziękowanie wszystkim darczyńcom. Bóg zapłać za dobre serce. 

Kliknij PODZIĘKOWANIE

Wasz proboszcz