«

»

Akcja Caritas Polska „RODZINA – RODZINIE”

Nasza parafia, dzięki zbiórce w niedzielę 14 stycznia objęła opieką 9 rodzin poszkodowanych w konflikcie syryjskim. W niedzielę 11 lutego następna zbiórka – potrzebujemy przez sześć kolejnych miesięcy utrzymać te rodziny, wpłacając zebrane ofiary na specjalne konto Caritas Polska.

Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowanie.