Ważne ustalenia dotyczące służby Bożej w naszej parafii.

Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński wydał zalecenia, w których pisze m.in.:

„Wydarzenia o charakterze religijnym podlegają szczególnym ograniczeniom: We Mszy Świętej lub innym obrzędzie  religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zrozumiała jest trudność z jaką spotkają się duszpasterze odpowiedzialni za wypełnienie tych zarządzeń. Zalecam zatem, aby Msze Święte były sprawowane bez udziału wiernych. Wyjątkiem może być uczestnictwo osób zamawiających intencję danej Mszy Świętej (max 5 osób), po wcześniejszej konsultacji z duszpasterzem. Te same normy odnoszą się do Mszy Świętej pogrzebowej, z uwzględnieniem dodatkowej posługi zakładu pogrzebowego. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, to za zgodą rodziny można rozważyć ograniczenie pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę Świętą w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie”.

W naszym kościele są odprawiane wszystkie Msze św. wg. godzin i intencji zapisanych w Książce intencji mszalnych. Miejscem spowiedzi jest górny lub dolny kościół: codziennie podczas każdej Mszy św. oraz w poniedziałek, wtorek i w środę podczas adoracji Najśw. Sakramentu w godz. 9.00 – 9.30. Wchodzimy pojedynczo, pamiętając, że może być jednocześnie w kościele max. 5 osób.

Również codziennie o godz. 20.30 łączymy się duchowo z wszystkimi naszymi parafianami i wiernymi, odmawiając w kościele różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

Oczywiście zachęcamy do korzystania z transmisji on-line z naszego kościoła (24h) przez naszą stronę internetową: www.parafiajozefow.pl.

W dni powszednie od g. 10.00 do g. 17.00 jest otwarte wejście boczne do kościoła, od strony parkingu, aby każdy mógł indywidualnie nawiedzić Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i pomodlić się (pamiętając o max. 5 osobach)

W kancelarii (w godzinach pracy) można załatwić tylko sprawy niecierpiące zwłoki (np. pogrzeb).

Bądźmy w kontakcie.   Proboszcz: proboszcz@parafiajozefow.pl ,   tel. 501 349 369,

Ks. Paweł Sołowiej: xpawelsol@gmail.com,     Ks. Mateusz: tel. 601 860 925, mszew87@gmail.com,  Ks. Stanisław stanislaw_zawada@yahoo.it,  Ks. Paweł Czeluściński; tel. 500 244 635, pczeluscinski@gmail.com