Powrót do Sakramenty w naszej Parafii

Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”. (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 298).

Konferencja chrzcielna dla rodziców i chrzestnych z naszej parafii

odbywa się w sali na plebanii, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 11:30

 1. Chrzty w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 13:00 (w wakacje 11.30). Po wcześniejszym uzgodnieniu, w inne niedziele, zwykle po Mszy św. o 10:00 lub 11:30
 2. Sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii. Osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię.
 3. Dziecko powinno mieć jednego lub parę rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem.

Chrzestny musi spełniać następujące warunki: mieć ukończone 16 lat; być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie i Eucharystię); prowadzić życie zgodne z wiarą, np. nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym; uzyskać zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego;

1.  W tygodniu poprzedzającym chrzest:

 • jedno z rodziców zgłasza się do kancelarii z odpisem aktu urodzenia dziecka oraz danymi rodziców chrzestnych (imiona, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania). Na tej podstawie zostanie spisany akt chrztu dziecka;
 • przedstawić zaświadczenie rodziców o wysłuchanej konferencji chrzcielnej;
 • rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.

2. W dniu chrztu:

 • należy przybyć do kościoła ok. 15 minut przed Uroczystością,
 • przygotować i przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę dla swojego dziecka.
 • chrzestni muszą przedstawić zaświadczenie wystawione przez własną parafię (czyli parafię na ternie której zamieszkuję – należy zgłosić się znacznie wcześniej, gdyż często warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo w katechezie) potwierdzające możliwość pełnienia tej funkcji;
 • rodzice (o ile stan ich na to pozwala) i chrzestni przedstawiają poświadczenie odbytej spowiedzi.

 W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka. Dobrym zwyczajem jest zamawianie Mszy św. w intencji dziecka w rocznicę Chrztu św.

RZECZY POTRZEBNE DO CHRZTU:

 • BIAŁA SZATA – ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie – symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa; rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne; na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu;
 • ŚWIECA CHRZCIELNA – zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.