INTENCJE MSZALNE 27 września – 4 października 2020 r.

Niedziela  27.09.    26 Niedziela Zwykła

7:00    + Jadwigę Kopańko  (27 greg.)

7:00    + Jana Kublika  (27 greg.)

8:30    + Stanisława (18 r. śm.), Bronisławę i Konstantego Skwarek

9:30    Dziękczynna za 15 lat małżeństwa Karoliny i Tomasza  z prośbą o Boże  błog. dla nich – Msza Św. w dolnym kościele w rycie trydenckim

10:00   Msza Św. Zbiorowa

W int. Krystiana o powodzenie w nauce na nowy rok szkolny

W int. Michała z racji im. z prośbą o Boże  błog. i opiekę Matki Bożej dla niego icr oraz kolegów i znajomych

+ Annę Żuromską (m-c po pogrz.)

+ Janinę Głowacką (m-c po pogrz.)

+ Jana  (9 r. śm.), Stanisławę i Władysława Piętków oraz Stanisławę i Tadeusza Trojanków

+ Katarzynę Serzysko (6 r. śm.), Stefana Bogusza, Reginę Rosłaniec oraz Klementynę, Bolesława i Jana Wilczków

+ Tadeusza Czubińskiego

+ Bogdana Sierpińskiego

+ Annę Rolnicką (pól r. po śm.)

+ Anielę i Jana Krysiaków ich rodziców,  Janinę Zielińską (14 r. śm.) oraz zm. z cr. Krysiaków i Krysińskich

+ Józefa i Aleksandrę Żelazek oraz zm. synów i wnuków

+ Stanisława Kruszewskiego – int. pracowników UM

11:30  + Eugeniusza Żabickiego i jego rodziców oraz Irenę i Stanisława Żabickich

13:00  Za parafian 

18:00  + Stefana (8 r. śm. ) i Genowefę Jasińskich

20:00   + Michała Tylickiego

Poniedziałek  28.09.    

6:30    + Jadwigę Kopańko  (28 greg.)

6:30    + Jana Kublika  (28 greg.)

6:30    O zdrowie i o Boże  błog. dla Zuzanny Nowak

8:30    + Bolesławę i Władysława Serzysko

18:00  + Franciszka (30 r. śm.), Janinę (12 r. śm.), Aleksandrę I Tadeusza

18:00  W int. Jana z ok r. ur. z prośbą o łaskę głębokiej i żywej wiary oraz dary Ducha Świętego

Wtorek  29.09.    

6:15   Msza Św. w dolnym kościele

6:30    + Jadwigę Kopańko  (29 greg.)

6:30    + Jana Kublika  (29 greg.)

8:30    + Kazimierę, Jana i Jerzego Szaniawskich

18:00  + Władysławę  i Mieczysława Pielaków, Stanisława Gawryś  oraz Jana i Helenę Boguszów

18:00  Dz. błag. w int. Zuzanny z okazji 18 r. ur. z prośbą o Boże  błog. i po­myśl­ne zdanie egzaminów maturalnych oraz w int. Gabrieli z okazji 20 r. ur. . z prośbą o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski

Środa  30.09.    

6:30    + Stanisława Bartosiaka (6 r. śm.)

6:30    + Jana Kublika  (30 greg.)

6:30    + Jadwigę Kopańko  (30 greg.)

8:30    + Władysława Auguścińskiego (38 r. śm.)

18:00   Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy

+ zm. z rodziny Kalinowskich: Stefanię, Eugeniusza, Lecha, Elizę, Danutę,  Jerzego Wojciecha i Annę

+ Piotra Woźniaka

+ Marka Styburskiego

+ Włodzimierza Szlasa

+ Janinę Kwiatkowską

+ Tadeusza Szeląga

Czwartek  1.10    I czwartek miesiąca

6:15         – Msza Św. w dolnym kościele

6:30    + Krystynę Kawka  (1 greg.)

6:30    + Danielę Skwarło (1 greg.)

8:30    + Reginę Sygnarską (24 r. śm.) oraz zm. z cr.  Sygnarskich i Topolskich

18:00  W int. kapłanów naszej parafii z prośbą o duchowe dziecięctwo i opiekę św. Józefa  patrona Kościoła św.

18:00  + Mariannę Kamińską

Piątek  2.10    I piątek miesiąca

6:30    + Krystynę Kawka  (2 greg.)

6:30    + Danielę Skwarło (2 greg.)

6:30    + Mariannę i Juliana Więckowskich oraz zm. z cr. Więckowskich, Salwów i Stawskich

8:30   

17:00  + Elżbietę Bylinka

18:00   Msza Św. Zbiorowa

W int. wynagrodzenia N.S.P. Jezusa za grzechy całego świata oraz w int. konających i dusz w czyśćcu cierpiących  – int. grupy modlitewnej św. Michała Arch. i św. o. Pio

W int. wynagrodzenia N.S.P. Jezusa za profanacje Krzyża Św. i brak uznania dla Jego  wartości

Dz. błag. w 44 r. ur. Pawła z prośbą o Boże  błog. i dary Ducha Świętego dla niego i jego rodziny

+ Annę Gruba (ur.)

+ Tadeusza Szeląga

+ Alinę Wrzołka

+ Jadwigę Orzeł

Sobota  3.10    I Sobota miesiąca

6:30    W int. Urszuli z okazji 14 r. ur. . z prośbą o Boże  błog. i opiekę Matki Bożej dla niej

6:30    + Krystynę Kawka  (3 greg.)

6:30    + Danielę Skwarło (3 greg.)

6:30    + Irenę Kisiel

8:30     Int. wynagradzająca za zniewagi i bluźnierstwa względem Niepokalanego Serca Maryi oraz aby Najświętsza Maryja była bardziej czczona i kochana, a Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat.

 Franciszka i Mariannę Chmielaków

15:00  Msza św. ślubna: Monika Drewicz i Tomasz Drewicz

16:00  Msza ślubna: Małgorzata Gołębiewska – Adma Dobczyński

18.00    Msza Św. Zbiorowa

Int. wynagradzająca za zniewagi i bluźnierstwa względem Niepokalanego Serca Maryi oraz aby Najświętsza Maryja była bardziej czczona i kochana, a Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat.

W int. Piotra o potrzebne łaski i pojednanie w małżeństwie

Dz. błag. w 8 r. ur. Helenki Jakubowskiej z prośbą o Boże  błog dla niej i jej rodziny

Dziękczynna za otrzymywane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże dla Wandy i jej rodziny w 81 r. ur.

+ Wojciecha Pawłowskiego (m-c po pogrz.)

+ Jerzego Chruścielewskiego (1 r. śm.)

 + zm. z cr. Domańskich i Pelców

+ Halinę Zawistowską

+ Barbarę Zając

Niedziela  4.10        27 Niedziela Zwykła

7:00    + Krystynę Kawka  (4 greg.)

7:00    + Danielę Skwarło (4 greg.)

8:30    + Marię Batory (26 r. śm. )

9:30    W 11 r. ur. Ninki  z prośbą o Boże  błog., opieką Matki Bożej  i dary Ducha Świętego dla niej – Msza Św. w dolnym kościele w rycie trydenckim

10:00   Msza Św. Zbiorowa

+ Jerzego Opalę  (m-c po pogrz.)

+ Lucynę Wścieklicką  (m-c po pogrz.)

+ Annę Matyja (9 r. śm.) i Małgorzatę Buzek

+ Ewę Marka i Eugeniusza Jaroniów

+ Jana i Mariannę Baranów

+ Stanisława Marciniaka (11 r. śm.)

+ Franciszka Jurkowskiego i jego rodziców i rodzeństwo

+ Bogdana Sierpińskiego

11:30  + Mariannę Zduńczyk (6 r. śm.) oraz Annę Kuśmierz (10 r. śm)

13:00  Za parafian 

18:00  + Władysława Krajewskiego

20:00  O Boże  błog.i opieką Matki Bożej oraz dary Ducha Świętego dla Weroniki w dniu jej 18 r. ur.