Intencje mszalne 24 – 31 marca 2019 r.

Niedziela  24.03.    3 Niedziela Wielkiego Postu  REKOLEKCJE

7:00     + Jadwigę Przywózką (24 greg.)

7:00     + Stanisławę Majewską (24 greg.)

8:30     + Anielę i Kazimierza Janczewskich oraz Juliannę i Adama Wagów

9:30     W 18 r, ur. Zosi z prośbą o dary Ducha Św. i potrzebne łaski dla niej i cr. – Msza św. w dolnym kościele w rycie trydenckim

10:00   Msza Św. Zbiorowa

Dz.-błag. z prośbą o Boże błog., o pokój duszy, dobrą spowiedź i dobrą śmierć dla Antoniego Krassowskiego – int. żony Marii

+ ks. Leszka Szwedkowicza

+ Marka i Ewę, Eugeniusza oraz rodziców Jana i Mariannę Baran

+ Andrzeja Golimont

+ Tadeusza Błachnio – int. od rodziny Bider

11:30   + Aleksandrę, Józefę, Wacławę, Stanisława, Wojciecha, Kazimierza i Zdzisława oraz zm. z cr. Księżopolskich

13:00   Za parafian

18:00   + Leszka (10 r. śm.) i Władysława Komarów, Jana i Barbarę Strockich oraz Janinę i Władysława Malarczyk

20:00   + Alinę Wąsińską (4 r. śm.) oraz Genowefę, Zbigniewa i Stanisława Wąsińskich

Poniedziałek  25.03.           REKOLEKCJE

6:30     + Jadwigę Przywózką (25 greg.)

6:30     + Stanisławę Majewską (25 greg.)

8:30     + Leszka Komara (10 r. śm.) oraz zm. z cr. Komarów i Żaczków

13:00   + Wiesława Wojtaszewskiego

18:00   + Marię Plich (10 r. śm.)

20:00   + Celinę i Rajmunda Rutkowskich

Wtorek  26.03.                   REKOLEKCJE

6:30     + Jadwigę Przywózką (26 greg.)

6:30     + Józefa oraz jego rodziców Stanisławę i Franciszka

8:30     + Mariolę Wziątek (4 r. śm.)

13:00   + Stanisławę Majewską (26 greg.)

18:00   Dziękczynna za 70 życia Jacka Gyurkovich z prośbą o Boże błog. dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej na dalsze lata dla  niego i jego rodziny

20:00   + Władysławę i Mariana Olszewskich

Środa  27.03.                    REKOLEKCJE

6:30     + Jadwigę Przywózką (27 greg.)

6:30     + Michała Tylickiego

8:30     + Annę i Stanisława Karendys i ich rodziców oraz Irenę Karendys i zm. z cr. Karendys

9:30     + Irenę Wasylew (29 r. śm.)

10:30   + Tadeusza Górniaka (19 r. śm.)   – dolny kościół

11:30   + Leokadię (13 r. śm.) i Romana Kwiatkowskich

13:00   + Stanisławę Majewską (27 greg.)

18:00   Nowenna Do M. B. Nieustającej Pomocy

+ Eugeniusza Konopińskiego

+ Martę Łapczuk – int. od koleżanek i kolegów z pracy

+ Eugenię Czajka

+ Genowefę Dąbała

+ Stanisława Brzeskiego

20:00   + Genowefę Bergiel (20 r. śm.)

Czwartek  28.03.

6:15     , – Msza św. w dolnym kościele w rycie trydenckim

6:30     + Jadwigę Przywózką (28 greg.)

7:00     + Stanisławę Majewską (28 greg.)

8:30     + Janinę Mazek

18:00   + Czesława Chojnackiego (30 r. śm.)

Piątek  29.03.

6:30     + Jadwigę Przywózką (29 greg.)

6:30     + Stanisławę Majewską (29 greg.)

7:00     + dusze w czyśćcu cierpiące

8:30     + Irenę Witkowską (6 r. śm.)

18:00   + Irenę Kosecką (11 r. śm.)

Sobota  30.03.

6:30     + Jadwigę Przywózką (30 greg.)

7:00     + Stanisławę Majewską (30 greg.)

7:00     + Kazimierę Nejman (7 r. śm.)

8:30     + Józefa Kołtuna (2 r. śm. )

18:00   + Wacława i Władysławę Popisów

Niedziela  31.03.    4 Niedziela Wielkiego Postu

7:00     + Henryka (m) Kućma (1 greg.)

8:30     + Zbigniewa i Jarosława Górskich (1 r. śm.) oraz Konstantego Górskiego (10 r. śm.)

9:30        – Msza św. w dolnym kościele w rycie trydenckim

10:00   Msza Św. Zbiorowa

+ Dariusza Dobrowolskiego  (m-c po pogrz.)

+ Roberta Konopkę  (m-c po pogrz.)

+ Jadwigę Musiałkiewicz  (m-c po pogrz.)

+ ks. Leszka

11:30   + Mariana i Wojciecha Wachnik, Jana i Genowefę Marków oraz Janinę Drela

13:00   Za parafian

18:00   + Jadwigę Błońską (18 r. śm.) oraz zm. z cr. Błońskich

20:00   + ks. Leszka Szwedkowicza (1 greg.)