Intencje mszalne 23 lutego – 1 marca 2020 r.

Niedziela 23.02.    7 Niedziela zwykła

7:00    + Waldemara Ziemińskiego (24 greg.)

8:30    + Aleksandra i Mariannę Wójcików oraz Andrzeja, Wiktora, Józefę i Salwinę Piskorskich

9:30    W 50 r. ur. Jacka Adamowicza z prośbą o Boże błog. dla niego i jego rodziny – Msza św. w dolnym kościele w rycie trydenckim

10:00   Msza Św. Zbiorowa

O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Mirosławy Dołbakowskiej

+ Zofię Łysik (m-c po pogrz.)

+ Jana Mikitę (m-c po pogrz.)

+ Reginę Witak (m-c po śm.)

+ Janusza Pajewskiego (30 dzień po śm.)

+ Władysławę i Henryka Kalbarczyk

+ Jadwigę Kotlińską (3 r. śm.) i jej rodziców

+ Janinę (2 r. śm.) i Eugeniusza Wojnarskich

+ Agatę Hać – int. rodziny Pudłowskich i Kortoniuków

+ Piotra Borowicza – int. Zofii i Jerzego

+ Tadeusza (21 r. śm.) i Aleksandrę Masnych, ich rodziców i rodzeństwo

+ Teresa Kobus (18 r. śm.)

+ Macieja Sierpińskiego

11:30  + Krystiana Stachowskiego

13:00  Za parafian

18:00  + Bronisława Zalewskiego (27 r. śm.) oraz Józefę, Stanisława, Jerzego i Andrzeja Kosieradzkich

20:00   + Jacka Myszkowskiego (15 r. śm.) i Mariana Salwina (14 r. śm.)

6:30    + Waldemara Ziemińskiego (25 greg.)

6:30    + Agatę Hać – int. przyjaciół: rodziny Majewskich i Talarków

8:30    + Jana Piotrowskiego (33 r. śm.) oraz zm. z cr. Piotrowskich

18:00  + Barbarę (24 r. śm.), Józefa i Dorotę Klembowskich

Wtorek 25.02.

6:15    + za zm. dobrodziejów: Józefa Osewskiego i Saturninę Miszewską – Msza św. w dolnym kościele

6:30    + Waldemara Ziemińskiego (26 greg.)

8:30    O nawrócenie synów i wnuczek

18:00  + Helenę Bazylewską (3 r. śm.)

Środa 26.02.   POPIELEC

6:30     + Waldemara Ziemińskiego (27 greg.)

6:30    

8:30    

11:00   + Kazimierza oraz zm. z cr. Zaczków

17:00  

18:00   Nowenna Do M. B. Nieustającej Pomocy

+ Piotra Borowicza – int. absolwentów Technikum Fotograficznego rocznika 2019 ZSTiH w Bielsku Białej

+ Reginę Witak

+ Ryszarda Czerniawskiego

+ Adama Grzegrzółka

+ Tadeusza Michałowskiego

+ Jadwigę Krzemińską

+ Mariannę Królak

+ Jerzego Chruścielewskiego

20:00  

Czwartek 27.02.

6:15    O powrót do uczestnictwa w sakramentach św. dla dzieci – Msza św. w dolnym kościele

6:30    + Waldemara Ziemińskiego (28 greg.)

8:30   

18:00  + Michała Tylickiego

Piątek 28.02.  

6:30    + Waldemara Ziemińskiego (29 greg.)

6:30   

8:30    + Zbigniewa i Grzegorza Pawełskich oraz Jacka Mączyńskiego

18:00  + Mariannę Kamińską (13 r. śm.)

Sobota 29.02.

6:30    + Waldemara Ziemińskiego (30 greg.)

6:30   

8:30    + Stanisława Frelka (10 r. śm.)

18:00  + Helenę i Stanisława Pałka, Franciszkę i Franciszka Niewczasów

Niedziela 1.03.    1 Niedziela Wielkiego Postu

7:00    + Jadwigę Przygoda (1 greg.)

8:30    + Zofię (13 r. śm.) oraz Henryka (44 r. śm.) Górka

9:30    O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Izabeli i Adama oraz ich syna – Msza św. w dolnym kościele w rycie trydenckim

10:00   Msza Św. Zbiorowa

W 18 r. ur. Marii Ognicha z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla niej i cr.

+ Wiesława Sierackiego (m-c po pogrz.)

+ Łukasza Podruckiego (m-c po pogrz.)

+ Agatę Hać – int. koleżanek ze Szpitala w Międzylesiu

+ Henryka Grzyba (2 r. śm.)

+ Piotra Borowicza – int. od koleżanek i kolegów z grona pedagogicznego ZSTiH w Bielsku Białej

+ Helenę i Bolesława Lech ich rodziców i rodzeństwo, syna Mirosława, zięcia Eugeniusza, wnuczka Pawła oraz Wacława, Franciszka i Jana Nowosielskich, Adelę i Stanisława Chmielewskich, Marcjannę Nowak, Annę i Jana Jańczuk, Mirosława i Janinę Kryńskich

+ Reginę Witak

+ Annę Dubicką (6 r. śm.)

11:30  + Krystynę i Julię Kordzik oraz Jadwigę Kopeć

13:00  Za parafian

18:00  + Władysławę Zawadzką (1 r. śm.)

20:00   + Irenę Wasylew (30 r. śm.)