«

»

INTENCJE MSZALNE 15 – 22 października 2017 r.

Niedziela  15.10.   28 Niedziela Zwykła:00    + Władysławę Mazur (15 greg.)

8:30    + Różę Pietrzak (3 r. śm.)

9:30    + Jadwigę i Tadeusza oraz Urszulę Przywózkich – Msza Św. w dolnym kościele w rycie trydenckim

10:00  + Jadwigę Kotlińską (im.) oraz zm. z cr. Kotlińskich

11:30  + Bogumiłę Jarosz (2 r. śm.), Tadeusza (7 r. śm.) i Stanisławę (8 r. śm.) Woźniaków

13:00  Za parafian

18:00  + Jadwigę i Stefana Kondejów

20:00  + Józefa i Anielę Szpadzik i Franciszkę Marciniak

Poniedziałek  16.10.

6:30    + Władysławę Mazur (16 greg.)

6:30    O uwolnienie i uzdrowienie wewnętrzne dla Patrycji, Marii i Czesława o żywą wiarę dla Weroniki i Pawła i za dusze w czyśćcu cierpiące

7:00    + Krystynę Rosłaniec – int. od Włodka i Eli Rosłaniec  z dziećmi

8:30    + Ks. Gerarda Jareckiego  – int od przyjaciół

18:00  + Danutę Grabską (2 r. śm.) oraz Zofię Nowińską

Wtorek  17.10.

6:15    O uwolnienie i uzdrowienie wewnętrzne dla Patrycji, Marii i Czesława o żywą wiarę dla Weroniki i Pawła i za dusze w czyśćcu cierpiące  – Msza Św. w dolnym kościele w rycie trydenckim

6:30    + Władysławę Mazur (17 greg.)

7:00    + Krystynę Rosłaniec – int. od Marka i Asi Heine z córką

8:30    + Jarosława Witkowskiego jego rodziców i bliskich

18:00  + Jadwigę Kondej i jej rodziców

Środa  18.10.

6:30    + Władysławę Mazur (18 greg.)

6:30     O uwolnienie i uzdrowienie wewnętrzne dla Patrycji, Marii i Czesława o żywą wiarę dla Weroniki i Pawła  i dusze w za czyśćcu cierpiące

7:00    + Apolonię Kowynia (1 r. śm.) oraz za rodzicówi braci z cr. Płuciennik-Żerańskich

8:30    + Mariannę, Stanisława i Edwarda Dygnos

18:00   Nowenna Do M. B. Nieustającej Pomocy

W int. Weroniki z racji 19 r. ur. dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej w nowym roku nauki

+ Mieczysława Wojtyła (m-c po śm.)

+ Kazimierza Iwoła (m-c po pogrz.)

+ Zdzisława Matuszewskiego (m-c po pogrz.)

+ Ryszarda Trot (m-c po pogrz.)

+ Tadeusza Mieczysława Stemler (m-c po pogrz.)

+ Stefanię i Michała Gass

+ Krzysztofa Krycz

+ Małgorzatę Rawską (2 r. śm.)

+ Reginę Parol

+ Irenę Zabielską oraz Annę i Stanisława Firląg

+ Dobrosławę Niedziałek i Teresę Adrich

+ Jadwigę (6 r. śm.) i Jana Kurpisów, cr. Kurpisów i Lemancewiczów

Czwartek  19.10.

6:15    O uwolnienie i uzdrowienie wewnętrzne dla Patrycji, Marii i Czesława o żywą wiarę dla Weroniki i Pawła  i za dusze w czyśćcu cierpiące – Msza Św. w dolnym kościele w rycie trydenckim

6:30    + Władysławę Mazur (19 greg.)

7:00    + Edwarda Papis (r. śm.)

8:30    + Jana (22 r. śm.), Tadeusza (2 r. śm.) oraz Mariannę i Zbigniewa

18:00  Dz. błag. w r. chrztu Piotra z prośbą o Boże błog. za wstawiennictwem  bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Piątek  20.10.  

6:30    + Władysławę Mazur (20 greg.)

6:30    O uwolnienie i uzdrowienie wewnętrzne dla Patrycji, Marii i Czesława o żywą wiarę dla Weroniki i Pawła  i za dusze w czyśćcu cierpiące

7:00    Dz. błag. w int. pp. Marianny i Stefana Luty w 50 r. ślubu z prośbą o wszelkie Boże łaski dla nich i cr.

8:30    + Helenę i Teofila Siemiątkowskich oraz Irenę i Stanisława Kalinowskich

18:00  Dz. błag. w 25 r. ślubu Agnieszki i Zbigniewa Chudzik z prośbą o Boże błog. dla jubilatów i ich córek Zuzanny i Joanny

Sobota  21.10

6:30    + Władysławę Mazur (21 greg.)

6:30    + Stanisława Pleskota (11 r. śm.) i zm. z cr. Pleskotów

6:30    O uwolnienie i uzdrowienie wewnętrzne dla Patrycji, Marii i Czesława o żywą wiarę dla Weroniki i Pawła  i dusze w czyśćcu cierpiące

7:00    + Rafała (6 r. śm.) i Lucjana (9 r. śm.) Boguszów

7:00    Mariana Zowczak oraz Zuzannę i Aleksandra Morawskich

8:30    + Jana, Mariannę, Annę, Jana i Zdzisława oraz Henryka i zm. z cr. Wawryniuków  i  Kowalczyków

18:00  + Mariana (6 r. śm.) i Janinę Zuchniak

Niedziela  22.10.   29 Niedziela Zwykła 

7:00    + Władysławę Mazur (22 greg.)

8:30    + Ewę i Leszka Wojtyrów (7 r. śm.)

9:30    O uwolnienie i uzdrowienie wewnętrzne dla Patrycji, Marii i Czesława o żywą wiarę dla Weroniki i Pawła  i za dusze w czyśćcu cierpiące – Msza Św. w dolnym kościele w rycie trydenckim

10:00  + Teresę i Tadeusza Łukasiewicz (3 r. śm.)

11:30  Dz. błag. w 7 r. ślubu Anny i Piotra z prośbą o Boże błog. dla małżonków i ich syna Joachima

13:00  W int. OSP przy ul. Polnej w r. założenia (1931 r.) z prośbą o Boże błog. i bezpieczną służbę Bogu i ludziom

18:00  + Zofię Kowalczyk (r. śm.)

20:00  + Łukasza (6 r. śm.) i Krzysztofa Szymańskich oraz Mariana Krupę